Diabetes og spiseforstyrrelser:

282 pasienter har besvart spørreskjema om dette temaet, og resultatene fremgår av disse artiklene:

Psykologiske aspekter og metabolsk kontroll

Lenke til studien

Prevalens av spiseforstyrrelse, angst og depresjon ved type 1-diabetes

Les mer her

Spiseforstyrrelse ved type 1-diabetes

Lenke til studien

Dialong-studien (pasienter med lang sykdomsvarighet):

Undersøkelse av 105 pasienter med lang type 1 diabetesvarighet (over 45 år), sammenlignet med kontrollgruppe (75 personer) som ikke har diabetes. For deg som har diabetes kan det være positivt å se at mange klarer seg veldig fint, til tross for lang sykdomsvarighet. Videre er det viktig å huske på at mange som ikke har diabetes også får en del plager etter hvert som man blir eldre. Likevel vil det være enkelte ting som skiller de to gruppene, og artiklene dokumenterer ny kunnskap om forekomst av hjerte/kar-sykdom og plager i hånd, skulder og ledd (listen under vil etter hvert bli supplert med flere artikler som omhandler andre helsedata ved langvarig diabetes):

Antistoffer beskytter mot alvorlige komplikasjoner ved diabetes: Les mer her

Skulder (frozen shoulder) og stivhet

Lenke til studie (stivhet)

Lenke til studie (frozen shoulder)

Leddbetennelse (glenohumeral osteoartritt)

Lenke til studie 1

Lenke til studie 2

Lenke til studie 3

Lenke til studie 4

Hjerte/kar-sykdom

Lenke til studien